další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008

 

Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2009
Anotace publikace:Pro Ministerstvo životního prostředí dokument vypracovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Je předkládán k projednání a schválení vládě ČR a poté dán na vědomí oběma komorám Parlamentu ČR.