další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Zpráva o životním prostředí České republiky 2009

 

Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2011
Anotace publikace:Zpráva o životním prostředí (dále jen Zpráva) tvoří základ reportingu v oblasti životního prostředí České republiky. Metodika Zprávy se v období 1994–2008 významněji neměnila, a proto dokument vycházel v obdobné podobě jen s malými změnami. S rostoucími potřebami a nároky na informační a odbornou podporu politického procesu v působnosti resortu životního prostředí došlo v roce 2009 k úpravě metodiky Zprávy, jejímž cílem bylo, aby Zpráva lépe odrážela potřeby těch, kteří ji využívají, a závěry byly relevantní pro politická rozhodování.