další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

Legislativa IPPC a BAT

Směrnice EP a Rady 2010/75/EU (PDF, 4 MB)  o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Směrnice EP a Rady č. 2008/1/ES (PDF, 150 kB), o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění)

Zákon č. 76/2002 Sb. (PDF, 164 kB), o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon č. 69/2013 Sb. (PDF, 1,1 MB), kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č. 85/2012 Sb. (PDF, 772 kB), o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

Zákon č. 435/2006 Sb. (PDF, 342 kB), úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn.

Zákon č. 222/2006 Sb. (PDF, 121 kB), kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb. (PDF, 2 MB), o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 695/2004 Sb. (PDF, 112 kB), o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

Zákon č. 437/2004 Sb. (PDF, 67 kB), kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Zákon č. 521/2002 Sb. (PDF, 39 kB), kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Příloha č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) - komentáře k jednotlivým kategoriím přílohy zákona:

Výklady kategorie 1 (PDF, 30 kB)

Výklady kategorie 2 (PDF, 77 kB)

Výklady kategorie 3 (PDF, 47 kB)

Výklady kategorie 4 (PDF, 168 kB)

Výklady kategorie 5 (PDF, 117 kB)

Výklady kategorie 6 (PDF, 264 kB)

Vybraná stanoviska MŽP k příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. za I. pololetí 2008 (PDF, 146 kB)

Vybraná stanoviska MŽP k příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. za II. pololetí roku 2008 a I. pololetí roku 2009 (PDF, 188 kB)