další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízené služby

 

  • zpracování kapitoly E3 – Výchova, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí a kapitoly E4 – Názory a postoje veřejnosti do každoroční publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky
  • příprava publikací a studijních materiálů
  • shromažďování a zpracování dalších informačních a metodických materiálů k EVVO
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími subjekty aktivními v daných oblastech
  • spolupráce na projektech zaměřených na oblast EVVO