další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Environmentální prohlášení typu III v České republice

Program pro tvorbu a zveřejňování environmentálních prohlášení typu III v České republice se řídí pravidly Národního programu environmentálního značení z roku 2017

Rolí CENIA v tomto programu je především poskytování informací o environmentálních prohlášeních typu III, zveřejňování ověřených environmentálních prohlášení typu III na svých webových stránkách a spolupráce na návrzích PCR.

Se svými dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím helpdesku EnviHELP.

Chcete nechat zaregistrovat ověřené environmentálních prohlášení typu III?

Zašlete, prosím, vyplněnou žádost o registraci spolu s požadovanými přílohami poštou na adresu:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Ing. Jana Sajdoková
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Co je environmentální prohlášení typu III
Jak to funguje
Databáze environmentálních prohlášení typu III v České republice