další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ

Environmentální prohlášení typu III

Environmentální prohlášení typu III je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být ještě doplněny různými dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Toto prohlášení musí být veřejně přístupné a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. Jejich tvorba se řídí normou ČSN ISO 14025. V podstatě tedy jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

Cíle

Poskytovat informace založené na LCA a doplňkové informace o environmentálních aspektech produktů.

Pomáhat nakupujícím a uživatelům udělat si srovnání mezi produkty na základě podložených informací.

Povzbudit zlepšování environmentálního profilu produktů.

Poskytovat informace pro posouzení environmentálních dopadů produktů v rámci jejich životního cyklu.

Principy

Dobrovolnost – vývoj a používání environmentálních prohlášení typu III jsou dobrovolné.

Založení na životním cyklu – musí se vzít v úvaju a do prohlášení zahrnout všechny relevantní environmentální aspekty v rámci celého životního cyklu. Pokud to není možné, musí to být zdůvodněno.

Zapojení zainteresovaných stran do vývoje environmentálních prohlášení.

Porovnatelnost – environmentálního profilu produktů na základě životního cyklu. Zároveň poskytovaných informací musí být zřejmé, kdy je porovnatelnost omezená.

Ověřování – nezávislým akreditovaným ověřovatelem.

Transparentnost – díky snadné dostupnosti pravidel pro tvorbu environmentálních prohlášení typu III.

Environmentální prohlášení typu III v České republice

Jak to funguje

Databáze environmentálních prohlášení typu III v České republice