další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Firmy

Proces žádosti o ekoznačku

Povinnosti držitele

Poplatky

Žádosti ke stažení

Příklady dobré praxe v ekoznačení

Aktuálně zpracovávané žádosti

Vyrábíte, dovážíte nebo prodáváte kvalitní výrobky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí? Poskytujete služby, o kterých se dá říct totéž? Potom by Vám při jejich marketingu mohla pomoci ekoznačka.

Váš produkt ekoznačením získá:

 • státem garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty na základě toho, že prošel přísnými testy v souladu s mezinárodními standardy prokazujícími splnění kvalitativních a environmentálních požadavků,
 • certifikát podepsaný ministrem životního prostředí, dokládájící environmentální šetrnost produktu v celém jeho životním cyklu,
 • unikátní marketingový nástroj pro jeho propagaci na českém trhu i na trhu Evropské unie,
 • zařazení mezi prioritně nakupované zboží všemi organizacemi, které používají systém zelených zakázek,
 • doporučení zákazníkům od řady ekologických nevládních organizací

Pokud jste se rozhodli ekoznačení při propagaci Vašich produktů využít, postupujte následovně:

1. Vyberte si tu správnou ekoznačkuPokud Vaše produkty nabízíte především na českém trhu, doporučujeme ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba. Pokud se orientujete na evropský trh, je vhodnější Ekoznačka EU. Můžete využít i obě zároveň. 
Ekoznačka EU může být udělena produktům nabízeným na trhu alespoň jedné členské země EU.
2. Ověřte si, že Váš produkt spadá do některé z produktových skupin, pro které existují platná kritéria pro udělení ekoznačkyPro Ekologicky šetrný výrobek/službu: Podívejte se do přehledného seznamu produktových skupin a platných technických směrnic. 
Pro Ekoznačku EU: podívejte se na seznam produktových skupin a stránky programu Ekoznačení EU

Pokud pro Váš produkt příslušná kritéria neexistují, můžete dát podnět k jejich vytvoření. Dále svůj produkt můžete propagovat s pomocí vlastního environmentálního tvrzení případně environmentálního prohlášení o produktu (EPD).
3. Zjistěte si, jaké poplatky jsou se získáním ekoznačky a jejím používáním spojenyLicenční poplatky spojené s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo s Ekoznačkou EU.
4. Obstarejte si dokumentaci s doklady o plnění jednotlivých kritérií pro příslušnou produktovou skupinu

Seznam směrnic s kritérii pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba
Rozhodnutí s kritérii pro udělení Ekoznačky EU na stránkách programu Ekoznačení EU.
S obstaráváním dokladů o plnění kritérií Vám rádi pomůžeme. Můžete se na nás průběžně obracet telefonicky, e-mailem, případně se s Vámi můžeme sejít osobně.

5. Kompletní dokumentaci spolu s vyplněnou žádostí zašlete na naši adresu

Žádosti

Adresa a kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Jana SajdokováPavel Ehrlich

6. Posouzení žádosti CENIA (posouzení, formální správnosti a úplnosti)

Během 10 dnů od přijetí žádosti proběhne kontrola formální správnosti a úplnosti předložených dokumentů. V případě, že údaje v žádosti nebo dokumentace nejsou kompletní, budete vyzváni k jejich doplnění.

7. Uhrazení registračního poplatku, ověření příslušných kritérií pro udělení ekoznačky, vystavení certifikátu a uzavření licenční smlouvy

Po splnění podmínek formální kontroly budete písemně vyzváni k uhrazení registračního poplatku. Po jeho zaplacení je zahájeno řízení o udělení ekoznačky, které zahrnuje i kontrolu v místě provozu. Toto podrobné posouzení dokladů o plnění jednotlivých kritérií trvá nejdéle 30 dnů (pro ekoznačku EŠV/S) nebo 60 dnů (Ekoznačka EU) od přijetí úplné žádosti. V průběhu tohoto procesu můžete být vyzváni k dalšímu doplnění dokumentace. V závislosti na tom se prodlužuje doba řízení a vypracování souhrnné zprávy.

Pokud produkt splňuje veškeré požadavky stanovené pro produktovou skupinu dle příslušného dokumentu s kritérii, budeme Vás o tom informovat. Obdobně Vám písemně sdělíme důvody v případě zamítnutí žádosti.

Účtuje-li se roční poplatek za používání ekoznačky, vyzveme Vás k jeho uhrazení. Po jeho uhrazení Vám necháme vystavit certifikát o udělení ekoznačky a poskytneme Vám logo v tiskové kvalitě s nezbytným registračním číslem. Zároveň s Vámi bude uzavřena licenční smlouva (vzor EŠV/S, vzor Ekoznačka EU) o právu používat ekoznačku. Platnost smlouvy je shodná s platností stávajících kritérií pro danou produktovou skupinu, u ekoznačky EŠV/S však nejdéle tři roky. 

8. Prodloužení licence a platnosti smlouvyPro prodloužení platnosti smlouvy je třeba spolu s příslušnou žádostí doložit plnění aktuální (revidované) verze kritérií. S prodloužením licence ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek je v návaznosti na posouzení nových (revidovaných) kritérií účtován poplatek. To pouze v případě, že se kritéria v dané produktové skupině změnila. V ostatních případech se smlouvy prodlužují bezplatně, dodatkem ke smlouvě, který obdržíte poštou před uplynutím platnosti licenční smlouvy.
 • Ekoznačka smí být používána pouze na základě licenční smlouvy uzavřené s CENIA (v případě Ekoznačky EU i s jinou příslušnou agenturou v jakékoli členské zemi EU).
 • Ekoznačka smí být používána pouze ve černobílém nebo barevném provedení stanoveném v licenční smlouvě a vždy s registračním číslem dle instrukcí uvedených v Grafickém manuálu pro použití ochranné známky EŠV a EŠS, u Ekoznačky EU vždy v souladu s Pokyny pro používání Ekoznačky EU.

 • Ekoznačka smí být používána jen u výrobků a služeb, které jsou předmětem licenční smlouvy.
 • K reklamě smí být ekoznačka použita jen tehdy, týká-li se reklama výrobku uvedeného v licenční smlouvě; nesmí být použita v rámci všeobecné reklamy firmy.
 • Ekoznačka nesmí být přenechána třetí osobě.
 • Pokud je to technicky možné, měla by být ekoznačka umístěna viditelným způsobem na výrobku. Pokud to možné není, může být po projednání s CENIA použita jiným způsobem.

Základní registrační poplatky jsou 20 000 Kč u značky Ekologicky šetrný výrobek, 10 000 Kč u značky Ekologicky šetrná služba a 9 000 Kč u Ekoznačky EU. Se značkou Ekologicky šetrná služba a Ekoznačkou EU se pojí též úhrada ročního poplatku. Z poplatků lze uplatnit řadu slev, viz tabulky.

logo esv

Ekologicky šetrný výrobek

Ekologicky šetrná služba

Druh žadatele

Registrační poplatek

Roční poplatek

Prodlužovací poplatek

Registrační poplatek

Roční poplatek

Mikropodniky *

10 000,- Kč

-

první prodloužení licence zdarma,

každé další za 2 000,- Kč

5 000,- Kč

2 500,- Kč

Malé a střední podniky *

15 000,- Kč

-

Podniky certifikované dle EMAS, ISO 14001, Čistší produkce, držitelé ekoznačky typu I

17 000,- Kč

-

Ostatní (základní sazba poplatku)

20 000,- Kč

-

10 000,- Kč

5 000,- Kč

 

Slevy je možné sčítat, ale jen do výše max. 50%.

    

Ekoznačka EU

Druh žadatele

Registrační poplatek

Roční poplatek

Mikropodniky *

6 750,- Kč

3 750,- Kč

Malé a střední podniky *

a hospodářské podniky z rozvojových zemí

11 250,- Kč

Podniky certifikované dle EMAS

6 300,- Kč

15 000,- Kč

Podniky certifikované dle ISO 14001

7 650,- Kč

15 000,- Kč

Ostatní (základní sazba poplatku)

9 000,- Kč

15 000,- Kč

Výše registračního poplatku stanoveného podle velikosti žadatele se může snížit slevou za EMS. Pokud má žadatel certifikaci EMAS i ISO 14001, použije se jen ta s větší slevou, ne obě.

 *) ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES

Využití prostředků z vybraných poplatků je striktně vázáno na provoz, propagaci a rozvoj programu ekoznačení. Podrobnosti najdete v pravidlech Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb.Náklady na zkoušky výrobků a vyhotovení potřebných dokumentů si žadatel hradí sám.

 

Žádosti o udělení ekoznaček a prodloužení stávajících licencí

Ekologicky šetrný výrobek/služba

·        Výrobek

·        Turistické ubytovací zařízení

·        Kancelářské a administrativní služby

Ekoznačka EU

·        Výrobek

·        Turistické ubytovací služby

U Ekoznačky EU je zároveň stanovena povinnost registrovat žádost on-line v systému ECAT.

Příručku jak na to, naleznete ZDE.

Aktuálně zpracovávané žádosti

IČ žadateleČíslo žádostiDatum pro doplnění dokumentaceTermín rozhodnutí odpovědného orgánu
    
    

Podrobnější informace o pravidlech udělování ekoznaček najdete na stránce O ekoznačení.

Máte dotaz? Dříve, než se zeptáte nás, zkontrolujte, zda se odpověď již nenachází mezi odpověďmi na často kladené dotazy (FAQ).