další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je systémem environmentálního managementu garantovaným Evropskou unií. Umožňuje organizacím deklarovat, že v rámci své činnosti dbají na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují dopady své činnosti na životní prostředí.

EMAS patří mezi dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí a jeho agendu zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.  Seznam registrovaných organizací, požadavky na účast v programu EMAS a další podrobné informace pro výrobce, spotřebitele a ostatní zájemce najdete na www.emaseu.cz