další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » CLP

Aktuality CLP


Webové stránky ECHA věnované CLP byly aktualizovány

Webové stránky ECHA věnované nařízení CLP, zejména postupu harmonizované klasifikace a označování (CLH), byly aktualizovány, aby obsahovaly detailnější popis tohoto postupu a nejnovější informace.

Aktualizované sekce:

·         Porozumět nařízení CLP

·         Klasifikace látek a směsí

·         Označování a balení

·         Harmonizovaná klasifikace a označování (CLH)

·         Veřejné konzultace k harmonizované klasifikaci a označování

·         Předložení dokumentace k harmonizované klasifikaci a označování

Vytvořena byla také nová sekce „Úloha zkoušek dle nařízení CLP“.

Aktualizované webové stránky jsou k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.

Webové stránky CLP

Veřejné konzultace k harmonizované klasifikaci a označování

Předložení dokumentace k harmonizované klasifikaci a označování

Datum vydání: 19. 7. 2017


Štítky: Ujistěte se, že jste po 1. červnu 2017 v souladu se zákonem

Dvouleté přechodné období pro uvedení do souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) dnes skončilo. Všichni členové dodavatelského řetězce – od maloobchodníků až po výrobce – jsou tím ovlivněni. Uvádění nesprávně označených výrobků na trh bude po 1. červnu 2017 nezákonné.

CLP 2017

Článek z newsletteru ECHA

Datum vydání: 31. 5. 2017


Varovné štítky na výrobcích obsahujících nebezpečné chemické látky se mění – seznamte se s novými štítky a zachovejte si bezpečnost

Balení a označování chemických výrobků se mění. Po 1. červnu 2017 byste měli najít v obchodech pouze výrobky s novými štítky a výrobky se starými štítky by měly zmizet z regálů. Podívejte se na video agentury ECHA, které je dostupné v českém jazyce. Seznamte se s novými štítky a zachovejte si bezpečnost.

Video

Webové stránky CLP 2017 pro maloobchodníky

Datum vydání: 10. 5. 2017


Stažení chemických výrobků se zastaralým označením

Od 1. června 2017 musí být všechny chemické výrobky uváděné na trh označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP).Před uvedením nebezpečných chemických látek na trh musí společnosti provést jejich klasifikaci, označení a balení. Pokud máte stále zásoby výrobků s označením podle požadavků předchozích právních předpisů, musíte si nyní dát pozor na to, abyste je nadále neuváděli na trh nebo abyste provedli jejich novou klasifikaci a označení v souladu s nařízením CLP.

CLP 2017

Datum vydání: 28. 4. 2017


Překlady Pokynů pro označování a balení jsou nyní k dispozici

Aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008 (verze 2.0) zveřejněné v září 2016 jsou nyní k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.

Pokyny pro označování a balení

Datum vydání: 21.12.2016


Překlady manuálu „Jak připravit oznámení o klasifikaci a označení“ je k dispozici

Manuál, publikovaný v angličtině v dubnu 2016, je nyní k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA ve 23 jazycích EU.

Manuál

Datum vydání: 29.11.2016


Výzva k předkládání důkazů o nebezpečných látkách používaných v tetovacích inkoustech nebo permanentním líčení

Agentura ECHA zahájila výzvu k předkládání důkazů, aby shromáždila informace o látkách používaných v tetovacích inkoustech/barvách a permanentním líčení. Evropská komise požádala agenturu ECHA o posouzení, zda by bylo potřeba pro celou EU nějaké omezení, aby byly všechny tetovací inkousty na trhu EU bezpečné. Toto hodnocení je prováděno ve spolupráci s dánskými, německými, italskými a norskými úřady.

Tisková zpráva

Výzva k předkládání důkazů

Požadavek Komise na ECHA

Datum vydání: 2.9.2016


Aktualizované pokyny k nařízení CLP

Agentura ECHA aktualizovala Úvodní pokyny k nařízení CLP.

Aktualizace bere v úvahu úplný vstup v platnost nařízení CLP a konec přechodného období pro označování směsí podle nařízení DPD a klasifikaci jejich složek podle nařízení DSD. Odkazy na předchozí legislativu a jakékoliv zastaralé informace byly odstraněny.

Pokyny k nařízení CLP

Datum vydání: 17.7.2015


Lhůta CLP 2015 – Jednejte nyní, klasifikujte a označujte své chemické látky

Agentura ECHA právě zveřejnila video ke zvýšení povědomí o významu nařízení CLP. Od 1. června 2015 bude nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP) jediným právním předpisem vztahujícím se ke klasifikaci a označování jak látek, tak směsí. CLP vyžaduje, aby společnosti náležitě klasifikovaly, označily a zabalily své nebezpečné chemické látky před jejich uvedením na trh. Seznamte se s požadavky CLP a realizujte je.

Video je dostupné ve 23 jazycích společně s dalšími informacemi pro širokou veřejnost na specializované sekci CLP internetových stránek ECHA.

Navíc po workshopu „Bezpečné používání chemických látek malými a středními podniky (SME)“ dne 16. září 2014 zveřejnila Evropská Komise (Podniky a průmysl) spolu s průmyslem video z rozhovorů s účastníky, kteří diskutovali výzvy, kterým čelí malé a střední podniky v souvislosti s implementací nařízení CLP. Podívejte se na video na kanálu YouTube Evropské Komise (Podniky a průmysl) Růst EU.

Podívejte se na video o CLP na kanálu YouTube agentury ECHA o chemických látkách v EU:

Materiály kampaně

Workshop Malé a střední podniky: Je čas na aktualizaci vašich CLP štítků

Datum vydání: 28.11.2014


Webinář o klasifikaci směsí a komunikaci bezpečného používání směsí – materiály jsou k dispozici a registrace pro opakování webináře je otevřena

8. prosince 2014, 12:00 – 14:00 východoevropského času

Prezentace a videozáznam webináře, který se konal 5. listopadu jsou nyní k dispozici na internetových stránkách ECHA.

Vzhledem k vysoké poptávce bude ECHA pořádat opakování stejného webináře dne 8. prosince 2014, 12:00 – 14:00 východoevropského času. Videozáznam bude vysílán a účastníci budou mít možnost v jeho průběhu klást písemně otázky specialistům ECHA.

Webinář se týká klasifikace směsí a toho, jak mohou být informace o jejich bezpečném používání sdělovány v dodavatelském řetězci. Cílem je pomoci zpracovatelům a dovozcům pochopit a realizovat jejich povinnosti týkající se směsí v souladu s nařízeními REACH a CLP.

Registrace pro opakování webináře

Prezentace

Záznam

Datum vydání: 13.11.2014


Webinář o klasifikací směsí a komunikaci o bezpečném používání směsí – návrh programu jednání k dispozici

5.listopadu 2014, 11:00 – 13:00 východoevropského času

Tento webinář je o klasifikaci směsí a o tom, jak mohou být informace o bezpečném používání směsí sdíleny v dodavatelském řetězci. Cílem je pomoci zpracovatelům a dovozcům porozumět a realizovat své povinnosti týkající se směsí dle nařízení REACH a CLP.

Návrh programu jednání

Datum vydání: 29.10.2014


Klasifikace směsí a komunikace o bezpečném používání směsí

Doporučení pro zpracovatele a dovozce

5.listopadu 2014, 11:00 - 13:00 Helsinky, Finsko

Tento webinář je o klasifikaci směsí a o tom, jak mohou být informace o bezpečném používání směsí sdíleny v dodavatelském řetězci. Cílem je pomoci zpracovatelům a dovozcům porozumět a realizovat své povinnosti týkající se směsí dle nařízení REACH a CLP.

V očekávání lhůty 2015 pro klasifikaci směsí dle nařízení CLP popisuje tento webinář kroky dodavatelů, kteří by měli (pře)klasifikovat směsi. Také popisuje, jak mohou zpracovatelé řešit a sdělovat informace obdržené ve scénářích expozice pro nebezpečné látky. Související povinnosti dle REACH a CLP jsou popsány a účastníci jsou vedeni k široké škále podpůrných materiálů, které jsou k dispozici pro splnění jejich povinností.

Registrace

Datum vydání: 29.9.2014


Lhůta CLP 2015 – nové materiály kampaně jsou k dispozici

Ve speciální internetové sekci CLP 2015 zveřejnila agentura ECHA nové materiály kampaně, které jsou volně ke stažení a použití v univerzálním formátu PDF. Tento formát můžete jednoduše převést pomocí libovolného grafického programu. Po převedení si můžete přidat své logo a/nebo jiné specifické informace, které si budete chtít přidat. Prosím, pomozte nám zvýšit povědomí o lhůtě CLP 2015.

Materiály kampaně

Leták CLP

Galerie obrázků

Workshop Povědomí o CLP

Datum vydání: 21.8.2014


Workshop v Irsku o klasifikaci směsí

Národní Irská bezpečnostní organizace ve spolupráci s úřadem pro bezpečnost a zdraví pořádají dva semináře o klasifikaci směsí jako součást aktuální kampaně CLP 2015 v Dublinu a Galway v září 2014.

CLP workshopy

Datum vydání: 7.8.2014


CLP 2015 – Zkontrolujte klasifikaci a označení svých směsí!

Od 1. června 2015 se nařízení CLP stane jediným právním předpisem vztahujícím se na klasifikaci a označování látek a směsí. Společnosti musí zkontrolovat klasifikaci a označování svých směsí před tímto termínem. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA a v novém letáku o zvyšování povědomí o CLP.

CLP 2015

Leták CLP

Galerie obrázků

Workshop Povědomí o CLP

Datum vydání: 30.7.2014


Workshop o bezpečném používání chemických látek malými a středními podniky: „Malé a střední podniky: Je čas na aktualizaci vašich CLP štítků!“– registrujte se nyní

16. září 2014, 8:30 – 17:00, Brusel

Workshop organizovaný Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro chemické látky si klade za cíl zaměřit se na výzvy, kterým čelí společnosti a zejména malé a střední podniky, aby vyhověly novým pravidlům pro klasifikaci, označování a balení směsí uvedeným v nařízení CLP (Klasifikace, označování a balení nebezpečných chemických látek).

Akce svede dohromady partnery jako průmyslová sdružení, organizace na podporu podnikání, odbory a sdružení spotřebitelů, stejně jako příslušné orgány a národní kontaktní místa pro CLP. Všechny organizace, jejichž členové se potřebují seznámit a/nebo vyhovět nařízení jsou zváni k účasti a přispění do diskuze.

Akce je zdarma, ale registrace předem je nutná (podléhá potvrzení). Registrujte se vyplněním elektronického registračního formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu.

Registrace a agenda

Datum vydání: 25.6.2014


Nové internetové stránky k podpoře CLP poskytující jednoduchý návod na klasifikaci směsí

Jste dovozce nebo výrobce směsí v rámci EU/EHP? Nové internetové stránky CLP nabízí podporu pro ty společnosti, které potřebují klasifikovat směsi pro splnění požadavků na klasifikaci dle nařízení CLP. Zveřejněné informace jsou založené především na Pokynech k uplatňování kritérií CLP a Pokynech pro označování a balení agentury ECHA. Přeložená verze stránek bude k dispozici na konci léta. Nové stránky Klasifikace směsí byly vyvinuty v rámci společné pracovní skupiny národních kontaktních míst pro CLP a ECHA.

Internetové stránky Klasifikace směsí

Datum vydání: 24.6.2014


CLP 2015

Agentura ECHA zahájila provoz nové internetové stránky propagující lhůtu CLP 2015. Jsou dostupné po kliknutí na banner CLP na domovské stránce ECHA. Stránky obsahují užitečné informace o požadavcích nařízení CLP, sekci podpory a také související odkazy, novinky a události. Oficiální banner kampaně můžete nalézt v galerii obrázků/bannerů – pomozte nám prosadit povědomí o lhůtě CLP 2015 pro směsi pomocí umístění banneru do vašich e-mailových šablon.

Stránky CLP 2015

Galerie obrázků


 

Agentura ECHA zveřejňuje aktualizované Pokyny k uplatňování kritérií CLP

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila aktualizaci Pokynů k uplatňování kritérií CLP po uzavření řádného konzultačního procesu. Pokyny jsou nyní k dispozici na internetových stránkách ECHA v sekci Pokyny k nařízení CLP.

Provedené změny

Pokyny

Datum vydání: 29.11.2013


Harmonizované záznamy v Seznamu klasifikací a označování jsou nyní přeloženy

Veřejné Seznamy klasifikací a označování nyní ukazují přeložené názvy harmonizovaných údajů uvedených v příloze VI nařízení CLP pro ty záznamy, které byly zahrnuty v nařízení při vstupu v platnost v prosinci 2008. Projekt byl vytvořen ve spolupráci s 22 členskými státy a Norskem, které poskytlo jazykové překlady údajů. Když uživatel klikne na jméno ve sloupci Mezinárodní identifikace chemické látky na straně 2 v Seznamu klasifikací a označování, zobrazí se překlad ve vyskakovacím okně.

Seznam klasifikací a označování

Datum vydání: 14.10.2013


Otestujte své znalosti nových výstražných symbolů nyní v češtině

Evropská agentura pro chemické látky spustila online kvíz k ověření znalosti nových výstražných symbolů nově ve 22 jazycích. Ověřte si, jak dobře tyto symboly znáte, abyste měli jistotu, že takto označené výrobky používáte bezpečně.

Více informací zde.

Datum vydání: 8.5.2013


Nová veřejná konzultace týkající se návrhu na harmonizovanou klasifikaci a označování dvou boritanů a jednoho pesticidu

ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby se vyjádřili ohledně nových návrhů na harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH) pro dva boritany a pesticid fenpyroximát. Veřejné konzultace budou otevřeny po dobu 45 dní a skončí dne 14. června 2013.

Více informací zde.

Datum vydání: 30.4.2013


Nová veřejná konzultace týkající se 11 návrhů na harmonizovanou klasifikaci a označování

ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby se vyjádřili ohledně nového návrhu na harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH) pro osm rodenticidních antikoagulantů, dva návrhy pro umělá skelná vlákna a návrh pro průmyslovou chemickou látku. 45-denní veřejná konzultace bude ukončena 19. dubna 2013. Speciální webový formulář pro odesílání komentářů je k dispozici na internetových stránkách ECHA.

Více informací zde.

Datum vydání: 5.3.2013


Nová veřejná konzultace týkající se návrhu na harmonizovanou klasifikaci a označování

ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby se vyjádřili ohledně nového návrhu na harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH) pro sulfoxaflor a 1,2-epoxybutane. 45-denní veřejná konzultace bude ukončena 25.března 2013. Speciální webový formulář pro odesílání komentářů je k dispozici na internetových stránkách ECHA.

Více informací zde.

Datum vydání: 6.2.2013 


ECHA spustila diskusní platformu věnovanou klasifikaci a označování

Novou funkcí seznamu klasifikace a označování je webová platforma – diskusní fórum, kde se mohou oznamovatelé klasifikace a žadatelé o registraci REACH u stejných látek dohodnout na klasifikaci a označování jejich látek.

Více informací zde.

Datum vydání: 31.1.2013


Echa aktualizovala Seznam klasifikací a označení

Více informací


Nová veřejná konzultace týkající se návrhu na harmonizovanou klasifikaci a označování pro pesticid

ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby se vyjádřili ohledně nového návrhu na harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH) pro spirotetramat – pesticid široce používaný v zemědělství .45-denní veřejná konzultace bude ukončena 9. listopadu 2012. Speciální webový formulář pro odesílání komentářů je k dispozici na internetových stránkách ECHA.

Více informací.


RAC přijímá pět vědeckých stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal následující stanovisko k harmonizované klasifikaci a označování v celé Evropě.

Více informací


Nová veřejná konzultace týkající se návrhu na harmonizovanou klasifikaci a označování pro dva pesticidy/biocidy a změkčovadlo

ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby se vyjádřili ohledně třech nových návrhů na harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH): tebukonazol, imazalil a diisohexyl ftalát (DIHP). 45-denní veřejná konzultace bude ukončena 21. září pro DIHP a 5. října pro tebukonazol a imazalil. Speciální webový formulář pro odesílání komentářů je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA.

Agentura vybízí zúčastněné strany, aby se vyjádřily ve stanovené lhůtě.

Více informací.  


Nová veřejná konzultace týkající se reprodukční toxicity epoxykonazolu a CLH návrhů
ECHA zahájila novou veřejnou konzultaci na téma reprodukční toxicity epoxykonazolu stejně tak jako na nové CLH návrhy pro pět biocidů/pesticidů a kyseliny dusičné. Agentura vybízí zúčastněné strany, aby se vyjádřily ve stanovené lhůtě.
Datum vydání: 4.7.2012

ECHA identifikuje zúčastněné strany během veřejné konzultace CLH návrhů
Agentura vyzývá zúčastněné strany k registraci jejich kontaktních údajů během veřejné konzultace CLH návrhů. To umožní ECHA efektivně identifikovat zúčastněné strany ke kontaktování pro případné další objasnění problémů, které mohou nastat.
Datum vydání: 4.7.2012

Harmonizace klasifikace a označování

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP), č. 1272/2008, vyzývá příslušné orgány členských států a představitele průmyslu k předložení návrhů na harmonizaci klasifikace a označování látek.

Datum vydání: 23.9.2011

Více informací (PDF, 23 kB )


Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008

Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008.

Cílem tohoto dokumentu je usnadnit provedení nařízení CLP.

Další pokyny naleznete zde.

Datum vydání: 31.8.2011


ECHA vydala nový dokument - Pokyny pro označování a balení

Nový dokument je samostatným dokumentem obsahujícím pravidla označování a balení látek a směsí podle nařízení CLP. Je určen výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a distributorům chemických látek a směsí.

Datum vydání: 13.4.2011

ECHA vydala nový dokument - Pokyny pro označování a balení (PDF, 25 kB )


Oprava tiskové chyby ve statistikách CLP

Přibližně 3,1 milionu oznámení klasifikace a označování látek, které obdržela ECHA, pokrývá celkem 107 067 látek a ne 24 529, jak ECHA publikovala na svých webových stránkách 4. ledna 2011.

Datum vydání: 18.1.2011

Oprava tiskové chyby ve statistikách CLP (PDF, 24 kB)


Harmonizace klasifikace a označování látek

Dne 20. ledna 2009 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP). V souladu s tímto nařízením můžou příslušné orgány členských států (kompetentní autority) a zástupci průmyslu předložit návrh harmonizované klasifikace a označení látek. Tyto návrhy ECHA publikuje na svých webových stránkách za účelem veřejné konzultace.

Datum vydání: 17.1.2011

Harmonizace klasifikace a označování látek (PDF, 27 kB)


Archiv CLP