další instituce resortu ŽP  

ČHMÚ vydává publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“

Praha, 2. 12. 2016: Dnešního dne vychází souhrnný materiál ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. Prostřednictvím grafů, map, tabulek a textových komentářů je dokumentován nejen stav ovzduší v roce 2015, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. Většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší má od roku 2000 klesající trend, i když méně výrazný než v 90. letech minulého století. Navzdory tomu některé škodliviny s negativními dopady na lidské zdraví stále překračují zákonem stanovené imisní limity na řadě lokalit.  

SIGNÁLY 2016: Na cestě k čisté a inteligentní mobilitě

Doprava hraje ve způsobu našeho života zásadní roli. Potraviny a oblečení, které potřebujeme, nebo naopak komunální odpad, který vytváříme, je potřeba přepravit z místa na místo. Rostoucí počet letadel, aut a dalších dopravních prostředků závislých na fosilních palivech ale stojí za nárůstem znečištění ovzduší, které významně ohrožuje naše zdraví. Letošní ročník publikace Signály, vydávané každoročně Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), přináší řadu myšlenek, jejichž realizace by mohla změnit evropský uhlíkově závislý dopravní systém na chytrý a čistý dopravní systém. Signály 2016 na základě dopravních dat a statistik podrobně osvětlují klíčová fakta, trendy a problémy, které doprava způsobuje v oblasti životního prostředí. A nabízí "zelenou" alternativu pro přepravu lidí i věcí.

2015: Klimatická změna vloni citelně zasáhla naše životní prostředí

V loňském roce se na českém životním prostředí doposud nejvýrazněji projevily jevy, které přináší změna klimatu. Nebývalé sucho poškodilo nejen zemědělství a zásobování vodou, ale také spolu s extrémními vedry způsobilo nárůst smogových situací. Loňské životní prostředí tak vyhodnocuje čerstvá Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2015, kterou každoročně vydává MŽP a její rezortní organizace CENIA. Zprávu včera (28.11.2016) schválila vláda. Více na webu Ministerstva životního prostředí zde.

Český snímek vítězem fotografické soutěže EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) pořádá každoročně fotografickou soutěž na aktuální téma s přesahy do oblasti životního prostředí. Letos bylo tímto tématem „Moje město“ – účastníci byli vyzváni, aby se ve svých fotografiích pokusili zachytit pocity, které v nich městské prostředí vyvolává. Kolem 75 % Evropanů žije ve městech, která jsou centrem kultury, vzdělávání, služeb a rovněž motorem ekonomiky. Současně jsou však města kvůli potřebě energie, vody, potravin a nakládání s odpady závislá na zdrojích z ostatních regionů. Řada měst proto čelí sociálním, ekonomickým i environmentálním problémům. Přelidnění nebo naopak úbytek populace, sociální nerovnosti, znečištění a doprava jsou jedny z mnoha problémů, se kterými se města potýkají.

EKOFILM 2016

Ve dnech 13. – 15. října 2016 se do Brna opět vrací mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí EKOFILM. Letošní 42. ročník s tématem "Voda a sucho" otevřel ve středu 12. října koncertem pod širým nebem na náměstí Svobody v Brně zpěvák Dan Bárta s doprovodnou skupinou Illustratosphere. „EKOFILM není festival pro úzkou skupinu lidí se zájmem o ekologii. Téma vody a sucha se dotýká úplně všech, protože kde není voda, tam není život. Proto jsme si pro letošní ročník zvolili kachničku jako maskota. Kachnička má ráda vodu, nejlépe je jí v plné vaně. A naše hlavní sdělení zní: Nebuď kachna! Chceme, aby lidé přemýšleli o tom, kolik vody denně spotřebují a jaké mají možnosti třeba ve využívání dešťové vody,představil vizuální motiv Jan Šmikmátor, tiskový mluvčí EKOFILMu. K lepšímu hospodaření s vodou vyzývá i festivalová znělka, která odlehčující formou nabádá ke společnému používání sprchy. Více informací o festivalu zde.

Průmyslové oleje s Ekoznačkou EU

Jediný český výrobce ekologicky šetrných olejů BIONA Jersín, s.r.o. získal další, již druhý certifikát Ekoznačky EU. Jeho produktová řada se tak rozrostla o další biologicky snadno rozložitelný a odbouratelný výrobek. K oleji BIPOL určenému na mazání lišt a řetězů motorových pil, jehož základem je řepkový olej, přibyl univerzální hydraulický olej na bázi nasycených syntetických esterů, který je v obchodech distribuován pod názvem HYDROS. Aktuálně je v databázi ekologicky šetrných výrobků a služeb celkem 92 licencí na více jak 1700 produktů. Více na www.ekoznacka.cz.  

Elektromobily a zelená doprava v EU

Elektromobily poháněné z obnovitelných zdrojů energie mohou dle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) přispět k zelenějšímu a udržitelnějšímu dopravnímu systému v EU. Rozvoj elektromobility až na úroveň 80% podílu elektromobilů ve vozovém parku osobních automobilů v roce 2050 by dle scénáře EEA zajistil pokles emisí CO2 v EU o zhruba 250 mil. t., tj. o 10 % méně předpokládaného úhrnu celkových emisí v EU v tomto roce. Rovněž by v tomto případě poklesly emise NOx, SO2 a suspendovaných částic ze silniční dopravy o 80 % ve srovnání s rokem 2010. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách EEA

Zpřístupnění datových sad služby Copernicus pro monitorování území

V rámci optimalizace mapových služeb poskytovaných Národnim geoportálem INSPIRE byla vytvořena nová mapová služba "Služby Copernicus pro monitorování území", jejíž součástí jsou jsou datové sady ze Služby Copernicus pro monitorování území - CORINE Land Cover 1990, 2000, 2006 a změnové vrstvy, High resolution Layers, Mapa osídlení, Riparian Zones (břehové oblasti), Natura 2000 - krajinný pokryv a Urban Atlas pro Českou republiku. Podrobnosti pro připojení WMS služby naleznete na stránce http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/. Všechny datové sady jsou dále také zpřístupněny prostřednictvím mapových kompozic geoportálu: EEA - Urban Atlas, EEA - High Resolution Layers, EEA - Riparian Zones (Břehové oblasti), EEA - Natura 2000 - Krajinný pokryv, EEA - Mapa osídlení a CORINE Land Cover 2006, 2000 a 1990.

Změny v ISPOP

CENIA jako provozovatel Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) oznamuje, že dne 5. 8. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o 3 hlavních změnách, které novela přináší ve spojitosti s ohlašováním do ISPOP:

Národní geoportál INSPIRE poskytuje pravidelně informace o aktuální kvalitě koupacích vod v ČR

Stejně jako v předchozích letech jsou na geoportálu k dispozici informace o kvalitě koupacích vod v aktuální sezoně. Do seznamu přibyla mapová kompozice " SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezona 2016" , která bude pravidelně aktualizována každý týden po dobu celé koupací sezony. Data jsou dostupná taktéž prostřednictvím WMS služby geoportálu zde. Kvalita koupacích vod se určuje každoročně v koupací sezoně v týdenních až třítýdenních intervalech. Pracovníci Zdravotních ústavů v pondělí odebírají vodu a do čtvrtka ji analyzují. Ve čtvrtek se výsledky posílají do centrálního registru pitných a koupacích vod (PiVo), kde dojde k hodnocení a kontrole údajů pracovníky Krajských hygienických stanic. V pátek jsou data za celou ČR zveřejněna na Geoportálu.

Stránky