další instituce resortu ŽP  

Musíme obětovat hospodářský růst, abychom zabránili významným škodám, varuje IPCC

Tempo růstu globálních emisí skleníkových plynů se v poslední dekádě 2000–2010 zvýšilo, a to i přes všechna dosud uplatněná opatření. Zabránit nebezpečným změnám klimatického systému a všech důsledků pro lidstvo s tím spojených je stále ještě možné, vyžaduje však radikální opatření, která zasáhnou do světové ekonomiky a omezí hospodářský růst. Dle 3. části nové zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) zaměřené na možnosti omezení změny klimatu by však náklady na odstranění škod při pokračování dosavadního vývoje byly ještě podstatně vyšší.

CENIA se zúčastnila veletrhu ECOWORLD

CENIA se o uplynulém víkendu 11.-13. 4. 2014 zúčastnila veletrhu ECOWORLD v rámci Festivalu Evolution na pražském výstavišti v Holešovicích. Specialista na ekoznačení Mgr. Pavel Hrubý se v sobotu 12. 4. 2014 od 13:30 na hlavním pódiu veletrhu zapojil do panelové diskuse na téma „Jak se vyznat v etiketách“. V rámci své prezentace představil značky Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačka EU a jejich užitečnost pro spotřebitele.

Pozvánka na 3. české uživatelské fórum Copernicus

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si Vás dovoluje pozvat na 3. české uživatelské fórum Copernicus. Tato konference, pořádaná ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí, proběhne ve dnech 10. - 11. června 2014 v prostorách Ministerstva dopravy v Praze. Letošní ročník, jehož hlavními tématy jsou radarová data a navazující služby Copernicus, je pořádán jako doprovodná akce konference European Space Solutions, která na fórum plynule naváže ve dnech 11. - 13. června 2014. S ohledem na propojení letošního ročníku konference s European Space Solutions je po předchozí registraci vstup zdarma.

FOR WASTE & WATER 2014

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí se jako partner (odborný garant) podílí na zajištění veletrhu FOR WASTE & WATER 2014 (Veletrh recyklace, nakládání s odpady, technologie vody, čištění a ekologie), který se uskuteční ve dnech 16. – 20. 9. 2014 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Součástí veletrhu bude mj. seminář k systémům ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a EnviHELP (Environmentální helpdesk), kde budou představeny novinky pro ohlašování v oblasti životního prostředí v roce 2015 a současně nastíněny možnosti využití aplikace EnviHELP pro širokou veřejnost.

CENIA na ISSS 2014

Ve dnech 7. a 8. 4. 2014 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskutečnil již 17. ročník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Mezi prezentujícími ze širokého spektra institucí veřejné správy byla jako už tradičně i v letošním roce CENIA, česká informační agentura životního prostředí, tentokrát s příspěvkem Co vám nabízí Národní geoportál INSPIRE a co mu můžete nabídnout vy, který přiblížil funkcionality geoportálu pro uživatele i poskytovatele dat INSPIRE.

Shrnutí ohlašovacího období k 31. 3. 2014

V pondělí 31. 3. 2014 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2013.  Podat hlášení bylo možno již začátkem prosince 2013. Uživatelé měli k dispozici kromě obrazových manuálů i videoprůvodce k vyplnění formuláře. 

Sentinel 1A úspěšně vypuštěn na oběžnou dráhu

3. dubna 2014 ve 23:02 hodin středoevropského letního času odstartovala z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně první družice programu Copernicus, Sentinel 1A (video ze startu). Více než dvoutunová družice, nesená raketou Soyuz, byla na slunečně synchronní dráhu ve výšce 693 km donesena po 617 vteřinách po startu. 23 minut a 24 vteřin od startu se družice od své nosné rakety plně oddělila. Po tomto důležitém okamžiku převzalo kontrolu nad družicí operační středisko Evropské kosmické agentury v německém Darmstadtu (celý proces osamostatnění družice znázorňuje toto video).

Dopady změny klimatu zasáhnou celý svět, ČR podniká kroky k adaptacím

Pozorované dopady změny klimatu jsou plošné a významné a dotýkají se všech kontinentů i oceánů. Se změnou klimatu jsou spojena zásadní rizika pro lidskou společnost a ekosystémy související s dodávkami potravin a potravinovou bezpečností, dostupností vody, narušením hydrologických režimů i častější přítomností extrémních povětrnostních událostí jako jsou bouře, hurikány, vlny extrémních veder, povodně nebo sucha. Předpokládá se, že změna klimatu ovlivní hospodářství jednotlivých zemí a může mít i vliv na sociální a bezpečnostní situaci, zejména v rozvojovém světě, který je změnou klimatu nejohroženější.

Fakta o evropských lesních ekosystémech

Evropa patří k jedné z mála světových oblastí, kde došlo v průběhu minulého století ke zvýšení rozlohy lesních porostů. K Mezinárodnímu dni lesů, který si připomínáme 21. března, zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) stručný přehled souvisejících zjištění uvedených v textu této aktuality.

Nová metodologie mapování zelené infrastruktury

Zelená infrastruktura je nástrojem, jenž využívá přírodu k zajištění ekologických, ekonomických a sociálních přínosů. Výhody zelené infrastruktury byly zdůrazněny v  Green Infrastructure Strategy publikované v roce 2013. Využití zelené infrastruktury nabízí mnohdy levnější a dlouhodobější řešení než řešení založená na klasických stavebně inženýrských přístupech. Příkladem může být využívání městských parků nebo mokřadů v záplavových oblastech měst při zachycování nadměrného množství vody oproti budování pevných protipovodňových hrází. Zelené prvky ve městech přispívají také ke snížení znečištěného ovzduší a redukují hlukovou zátěž.

Stránky