další instituce resortu ŽP  

2. Školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá 2. školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE. Seminář se uskuteční 21. března 2019 v Kongresovém centru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v rámci konference GIS Ostrava. Vítáni jsou zástupci veřejné správy, akademické sféry, nevládních organizací i soukromého sektoru.

EEA vyhlašuje fotosoutěž na téma udržitelné potraviny, energie a mobilita

Výroba a spotřeba potravin a energií a transport populace a zboží má dopad na životní prostředí, klima i zdraví. Řada evropských organizací se snaží snížit negativní vliv svých činností na životní prostředí. Tuto snahu reflektuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v nové fotografické soutěži s názvem „Sustainably Yours“.

CENIA nabízí nové pracovní pozice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá kandidáta na pozice Specialistka/specialista pro management, analýzu dat a výzkum z oblasti životního prostředí a Datový specialista/datová specialistka pro podporu řídícího systému datových zdrojů a informačních výstupů resortu životního prostředí.

Nová kritéria EŠV pro nábytek

Od dubna letošního roku dojde k velké změně kritérií pro označení Ekologicky šetrného výrobku (EŠV) pro skupinu nábytek. Doposud platná kritéria nahradí nová, revidovaná. Revize má za cíl reflektovat technologický vývoj v nábytkovém sektoru, a také zastřešit použití více než jednoho druhu materiálů. Součástí hodnoceného výrobku může být nově korek, bambus, ratan, plasty, kovy, usně, povrstvené textilie, textilie, sklo a vycpávkové/výplňové materiály.

CENIA nabízí novou pracovní pozici

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá v současné době perspektivního kandidáta na pozici specialista IPPC. Pracovní náplní bude příprava a zpracování vyjádření k žádostem o vydání/změnu integrovaného povolení, hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik v oblasti energetiky a zpracování nerostů, složení zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 76/2002 Sb., řešení problematiky technické ochrany životního prostředí.

Zpráva EEA o indikátorech životního prostředí pro rok 2018

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila třetí aktualizovanou hodnotící zprávu o indikátorech životního prostředí – na podporu monitoringu 7. akčního programu EU pro životní prostředí (7EAP). 7EAP vytváří zastřešující rámec pro všechny politiky EU v oblasti životního prostředí od roku 2014 do roku 2020. Zpráva přináší přehled o pokroku při dosahování 29 cílů evropské environmentální politiky, které jsou stěžejní pro naplnění 3 klíčových priorit 7EAP.

Zpráva EEA o ochraně nejzranitelnějších občanů před znečištěním ovzduší, hlukem a extrémními teplotami

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dnes vydala zprávu o nutnosti ochrany nejzranitelnějších občanů před znečištěním ovzduší, hlukem a extrémními teplotami. Přestože politika a právní předpisy EU v uplynulých desetiletích vedly k významnému zlepšení životních podmínek z hlediska ekonomického i z hlediska kvality životního prostředí, rozdíly mezi regiony přetrvávají.

Omezení provozu Národního geoportálu INSPIRE

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu plánované údržby budou v pondělí 4. února 2019 od 8:00 do 16:00 dočasně nedostupné webové stránky Národního geoportálu INSPIRE. Děkujeme za pochopení.

Signály 2018 Voda je život

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou publikaci Signály 2018 „Voda je život“. Z názvu je patrné, že letošní vydání Signálů se věnuje problematice vod. Evropské řeky, jezera a moře čelí tlakům spojeným se znečištěním, nadměrným využíváním a změnou klimatu. Vedle těchto témat se publikace zabývá i problematikou městských vod a přeshraničních přesahů v oblasti znečišťování a ochrany evropských vod.

Národní ceny kvality v ČR

Dne 28. 1. 2019 se ve Švandově divadle uskutečnilo slavnostní předání značek kvality, zařazených do Programu Česká kvalita, garantovaného vládou ČR. Jednou z oceněných firem byla i společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., která je držitelem ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek. Certifikát zástupcům společnosti předal ředitel CENIA Miroslav Havránek.

Stránky