další instituce resortu ŽP  

Sentinel 2 odstartoval a je bezpečně na oběžné dráze

Dnes v ranních hodinách byl na oběžnou dráhu vypuštěn Sentinel 2, druhá družice evropského programu Copernicus pro monitorování životního prostředí. Satelit o váze 1,1 tuny odstartoval na nosné raketě Vega z evropského kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně 23. června 2015 ve 3:52 SELČ. Video ze startu si můžete prohlédnout zde. První část se od rakety oddělila 1 minutu a 52 vteřin po startu, druhá následovala z 3 minuty a 37 vteřin, resp. 3 minuty a 54 vteřin a třetí 6 minut a 32 vteřin. 7 minut a 42 vteřin po startu doručila horní část rakety Vega Sentinel 2 na jeho cílovou slunečně synchronní dráhu. Od této části rakety se družice oddělila 54 minut a 43 vteřin po startu.

Start multispektrální družice Sentinel 2A je plánován na 23. 6. 2015

V pořadí druhá z pěti plánovaných družic vyvíjených v rámci evropského programu Copernicus bude vypuštěna 23. června 2015 ve 3:52 SELČ (23. června 22:52 místního čas) na oběžnou dráhu z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Start družice bude možné sledovat online z webových stránek ESA. Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí, jehož gestorem v České republice je Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem dopravy a na jeho aktivitách se podílí CENIA. Družice Sentinel se zaměřují na snímkování zemského povrchu, ale také na služby, které napomáhají rozhodování v oblasti životního prostředí. Krátké seznámení s misí Sentinel 2 shrnuje toto video.

CENIA uspořádala odborný seminář SOER 2015

CENIA ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) uspořádala 10. června 2015 seminář k příležitosti oficiálního vydání zprávy EEA: The European Environment – state and outlook (SOER 2015). Během semináře byl zhodnocen stav a vývoj životního prostředí v Evropě, byly představeny globální megatrendy a prezentována klíčová témata životního prostředí v ČR. Početné publikum z řad odborné veřejnosti tak mělo možnost seznámit se i se stavem biodiverzity v České republice.

Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU

Aktuální vývoj životního prostředí a budoucí environmentální politické trendy pro EU a ČR dnes zhodnotili ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Hans Bruyninckx a ministr životního prostředí Richard Brabec. V jednacím sále Senátu Parlamentu ČR se konal mezinárodní odborný seminář na téma "Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU" pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Ministerstvem životního prostředí a EEA. Ta zde představila výsledky nejnovější Zprávy o životním prostředí, kterou každých 5 let prezentuje evropským politikům a veřejnosti.

Nová fotografická soutěž EEA: Kvalita života na naší planetě

Co vás napadne, když přemýšlíte o přírodě, ekonomice a kvalitě života? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá ke sdílení vašich pohledů a názorů na evropské životní prostředí ve fotografické soutěži nazvané ‘Picture 2050 – Living well, within the limits of our planet’, zaměřené na kvalitu lidského života v mezích naší planety.

Evropský týden udržitelného rozvoje

Celoevropská kampaň propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy probíhá v týdnu od 30. května do 5. června 2015, kdy vyvrcholí připomenutím Světového dne životního prostředí. CENIA jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR se připojuje 10. června pořádáním semináře konaného při příležitosti oficiálního vydání souhrnné zprávy o stavu a výhledech životního prostředí v Evropě: The European Environment – state and outlook 2015 (SOER 2015).

Proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. – 13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované agenturou CENIA, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

Copernicus Masters – pátý ročník soutěže spuštěn!

Až do 13. července 2015 můžete do soutěže Copernicus Masters přihlašovat své nápady, podnikatelské koncepty a aplikace založené na družicových datech. Zejména díky datům evropského programu Copernicus a jeho družic Sentinel se pro využití družicových snímků v různých oblastech podnikatelského sektoru otevírá široké pole působnosti. Soutěž letos nabízí celkem 300 000 EUR v peněžních odměnách, přístup k síti důležitých kontaktů vedoucích organizací v této oblasti, přístup k datům, finanční podporu pro začátek podnikání a další možnosti.

Kvalita vody ke koupání je v Evropě stále velmi dobrá

V roce 2014 splňovalo 95 % sledovaných lokalit v Evropské unii minimální požadavky na kvalitu vody ke koupání. Výborná jakost vody byla zjištěna na 83 % míst, což je o jeden procentní bod více než v roce 2013. Výbornou kvalitu mají všechny vody ke koupání na Kypru, v Lucembursku a na Maltě. Vysoký podíl míst s výbornou jakostí vody byl dále zjištěn v Řecku (97 %), Chorvatsku (94 %) a Německu (90 %). Minimální normy pro kvalitu vody podle směrnice o vodách ke koupání nesplňují v celé Evropě jen necelá 2 % lokalit. Příslušná místa byla označena za „nevyhovující“.

Seminář k publikaci SOER 2015

CENIA  jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu životního prostředí (EEA), ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný při příležitosti oficiálního vydání zprávy EEA: The European Environment – state and outlook 2015 (SOER 2015), která hodnotí stav a vývoj životního prostředí v Evropě a byla zpracovaná EEA ve spolupráci s národními organizacemi zabývajícími se hodnocením a výhledy v oblasti životního prostředí v jednotlivých členských zemích EEA. Zpráva je určena pro podporu rozhodovacích procesů v EU i v členských zemích. V  Evropském parlamentu byla oficiálně představena 3.3.2015. Seminář se uskuteční ve středu 10.6.2015, v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha), od 10:00 hodin. Vstup je zdarma po předchozí online registraci: http://soer.cenia.cz/, a to nejpozději do pátku 29. května 2015. 

Stránky