další instituce resortu ŽP  

Správce IT a serverové technologie - 0,5 úvazek

CENIA, česká informační agentura životního prostředí přijme pracovníka pro správu serverového HW a SW agentury. Řešení běžných provozních situací, instalace a aktualizace systémů, zálohování dat, spolupráce s externími dodavateli. Spolupráce na plánování koncepce rozvoje IT. Požadavky: dobrá znalost TCP/IP a síťových komponent, zkušenosti se serverovým HW (blade servery, disková pole, zálohovací pásky, UPS), zkušenosti se správou Windows a provozem domény, zkušenosti s provozem VMware nebo jiného virtualizačního prostředí. Více zde.

Změny klimatu zasáhnou Evropu více, než se původně předpokládalo

Období 2004–2013 bylo v Evropě nejteplejší v dosavadní historii pozorování. Pokračující změnu klimatu dokládají i další pozorované trendy v klimatickém systému, jako je oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů a naopak zřetelný pokles rozsahu pevninského a mořského zalednění Arktidy i horských ledovců. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provedla aktualizaci celkem 13 indikátorů, které podrobně popisují pozorované změny klimatu a nabízí i projekce změn do budoucnosti založené na nejnovějších poznatcích a výpočtech klimatických modelů.

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že ve čtvrtek 11. 9. 2014 ( v době od 18:00 do 23:59 hodin) proběhne plánovaná servisní odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost aplikace. Za způsobené komplikace se všem uživatelům omlouváme.

Signály 2014 - Kvalita lidského života a životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydává publikaci Signály jednou ročně a představuje v nich témata, která mají význam pro diskusi o environmentálních tématech pro širokou veřejnost. Signály 2014 se věnují environmentální ekonomice, účinnějšímu využívání zdrojů a oběhovému hospodářství. Získáváme a využíváme více zdrojů, než kolik může naše planeta v určité době vyprodukovat. Současná úroveň spotřeby a výroby není udržitelná a hrozí, že bude oslabena schopnost naší planety uspokojovat naše potřeby. Musíme změnit systémy výroby a spotřeby, které nám umožní vyrábět stejný objem produkce s menším množstvím zdrojů, znovu používat, znovu zpracovat a více recyklovat a snížit množství odpadů, jež vytváříme.

Zelená ekonomika podporuje inovace i zaměstnanost

Zelená ekonomika se vyznačuje efektivním využíváním zdrojů a jen minimálními negativními dopady na životní prostředí. Její zavedení s sebou přináší nová pracovní místa, inovace i lepší konkurenceschopnost, uvádí právě vydaná studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která shrnuje hlavní faktory a mechanismy podporující přechod k zelené ekonomice a evropské politiky s prokazatelnými environmentálními i ekonomickými přínosy. Materiál je k dispozici ke stažení na stránkách EEA.

Vyhlášení datových standardů pro další ohlašovací povinnosti v roce 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2014, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici v na ww.ispop.cz v záložce Datové standardy.

Festival dokumentů o životním prostředí slaví čtyřicátiny

Letos je tomu 40 let, kdy v Ostravě proběhl první ročník festivalu EKOFILM. Filmy, pořady a dokumenty od českých i zahraničních autorů, jejichž počet už nyní čítá přes sto, se budou promítat od 2. do 5. 10. 2014 na řadě míst moravskoslezské metropole i mimo ni. Festivalovým centrem se letos stane nově zrekonstruovaný Dům kultury Akord, od něhož povede pomyslná trasa do kina Vesmír, Ostravského muzea a stejně jako loni zamíří EKOFILM také do dalších měst – Karviné a Českého Těšína.

Letní fotosoutěž

Fotografická soutěž Ministerstva životního prostředí chce ukázat nejširší veřejnosti mnohdy netušená místa a krásy české přírody. Je přitom jedno, z jakého koutu České republiky obrázek pochází, ale měl by zachytit speciální místo v jakémkoliv chráněném území, např. v národním parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci nebo přírodní památce. Úkolem je najít ve svém okolí nebo při prázdninovém putování své magické místo – zvěčnit ho na fotografii a tu zaslat na e-mailovou adresu akce@mzp.cz. Více informací na http://www.mzp.cz/cz/ceska_priroda.

Další novinky v ISPOP

1. 8. 2014 byla spuštěna nová verze systému ISPOP. Kromě grafických změn, které vedou k přehlednosti užívání systému, došlo ke změně způsobu stažení PDF formulářů v uživatelských účtech. Cílem je poskytnout uživatelům lepší orientaci, zrychlení a zefektivnění při stažení PDF formulářů. Úpravy byly provedeny na základě připomínek uživatelů systému, kteří se v minulosti podíleli na hodnocení přívětivosti systému. Videonávod i obrázkový postup na stažení PDF formulářů v nové verzi je k dispozici v sekci na www.ispop.cz v sekci Manuály.

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2014, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy.

Stránky