další instituce resortu ŽP  

Provozní odstávka ISPOP

Informujeme uživatele Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP, že v termínu 26.11.2014 (16:00) – 30.11.2014 (23:59) nebude aplikace dostupná z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu ISPOP je nezbytné z následujících důvodů: 1) nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací, 2) nasazení formulářů pro ohlašování v roce 2015.

V EU klesá používání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami. K tomuto příznivému vývoji dochází v souvislosti s naplňováním Montrealského protokolu, který upravuje nakládání s více než 200 chemickými látkami; a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009, které je oproti Protokolu ještě přísnější a zahrnuje více chemických látek. Podrobný přehled o výrobě, používání, exportu a importu látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU přináší zpráva EEA, vydaná při příležitosti Mezinárodního dne ochrany ozonové vrstvy.

CENIA nabízí pomoc podnikatelským subjektům

Agentura CENIA se coby „poskytovatel znalostí“ zapojila do projektu „Inovační vouchery v Praze - výzva 2014“. Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce mezi podnikatelskými subjekty (příjemci voucheru) a výzkumnými organizacemi (poskytovateli znalostí). Inovační voucher je jednorázová dotace poskytnutá příjemci na spolupráci s poskytovatelem znalostí.

Ekoznačka pro kancelářské a administrativní služby

V rámci revize kritérií ekoznačky Ekologicky šetrná služba pro kancelářské a administrativní služby žádáme veřejnost o připomínky k návrhu jejich změn. Dokument s navrženými úpravami a zprávu s podrobnějším odůvodněním návrhů zde zpřístupňujeme. Vaše návrhy a připomínky, prosím, zasílejte na e-mail ekoznacka@cenia.cz do 10. října 2014. Kritéria pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba jsou pravidelně, zpravidla po třech letech, revidována a upravována tak, aby zajišťovala vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

Správce IT a serverové technologie - 0,5 úvazek

CENIA, česká informační agentura životního prostředí přijme pracovníka pro správu serverového HW a SW agentury. Řešení běžných provozních situací, instalace a aktualizace systémů, zálohování dat, spolupráce s externími dodavateli. Spolupráce na plánování koncepce rozvoje IT. Požadavky: dobrá znalost TCP/IP a síťových komponent, zkušenosti se serverovým HW (blade servery, disková pole, zálohovací pásky, UPS), zkušenosti se správou Windows a provozem domény, zkušenosti s provozem VMware nebo jiného virtualizačního prostředí. Více zde.

Změny klimatu zasáhnou Evropu více, než se původně předpokládalo

Období 2004–2013 bylo v Evropě nejteplejší v dosavadní historii pozorování. Pokračující změnu klimatu dokládají i další pozorované trendy v klimatickém systému, jako je oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů a naopak zřetelný pokles rozsahu pevninského a mořského zalednění Arktidy i horských ledovců. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provedla aktualizaci celkem 13 indikátorů, které podrobně popisují pozorované změny klimatu a nabízí i projekce změn do budoucnosti založené na nejnovějších poznatcích a výpočtech klimatických modelů.

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že ve čtvrtek 11. 9. 2014 ( v době od 18:00 do 23:59 hodin) proběhne plánovaná servisní odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost aplikace. Za způsobené komplikace se všem uživatelům omlouváme.

Signály 2014 - Kvalita lidského života a životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydává publikaci Signály jednou ročně a představuje v nich témata, která mají význam pro diskusi o environmentálních tématech pro širokou veřejnost. Signály 2014 se věnují environmentální ekonomice, účinnějšímu využívání zdrojů a oběhovému hospodářství. Získáváme a využíváme více zdrojů, než kolik může naše planeta v určité době vyprodukovat. Současná úroveň spotřeby a výroby není udržitelná a hrozí, že bude oslabena schopnost naší planety uspokojovat naše potřeby. Musíme změnit systémy výroby a spotřeby, které nám umožní vyrábět stejný objem produkce s menším množstvím zdrojů, znovu používat, znovu zpracovat a více recyklovat a snížit množství odpadů, jež vytváříme.

Zelená ekonomika podporuje inovace i zaměstnanost

Zelená ekonomika se vyznačuje efektivním využíváním zdrojů a jen minimálními negativními dopady na životní prostředí. Její zavedení s sebou přináší nová pracovní místa, inovace i lepší konkurenceschopnost, uvádí právě vydaná studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která shrnuje hlavní faktory a mechanismy podporující přechod k zelené ekonomice a evropské politiky s prokazatelnými environmentálními i ekonomickými přínosy. Materiál je k dispozici ke stažení na stránkách EEA.

Vyhlášení datových standardů pro další ohlašovací povinnosti v roce 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2014, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici v na ww.ispop.cz v záložce Datové standardy.

Stránky