další instituce resortu ŽP  

Vyhlášení datových standardů pro další ohlašovací povinnosti v roce 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2014, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici v na ww.ispop.cz v záložce Datové standardy.

Festival dokumentů o životním prostředí slaví čtyřicátiny

Letos je tomu 40 let, kdy v Ostravě proběhl první ročník festivalu EKOFILM. Filmy, pořady a dokumenty od českých i zahraničních autorů, jejichž počet už nyní čítá přes sto, se budou promítat od 2. do 5. 10. 2014 na řadě míst moravskoslezské metropole i mimo ni. Festivalovým centrem se letos stane nově zrekonstruovaný Dům kultury Akord, od něhož povede pomyslná trasa do kina Vesmír, Ostravského muzea a stejně jako loni zamíří EKOFILM také do dalších měst – Karviné a Českého Těšína.

Letní fotosoutěž

Fotografická soutěž Ministerstva životního prostředí chce ukázat nejširší veřejnosti mnohdy netušená místa a krásy české přírody. Je přitom jedno, z jakého koutu České republiky obrázek pochází, ale měl by zachytit speciální místo v jakémkoliv chráněném území, např. v národním parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci nebo přírodní památce. Úkolem je najít ve svém okolí nebo při prázdninovém putování své magické místo – zvěčnit ho na fotografii a tu zaslat na e-mailovou adresu akce@mzp.cz. Více informací na http://www.mzp.cz/cz/ceska_priroda.

Další novinky v ISPOP

1. 8. 2014 byla spuštěna nová verze systému ISPOP. Kromě grafických změn, které vedou k přehlednosti užívání systému, došlo ke změně způsobu stažení PDF formulářů v uživatelských účtech. Cílem je poskytnout uživatelům lepší orientaci, zrychlení a zefektivnění při stažení PDF formulářů. Úpravy byly provedeny na základě připomínek uživatelů systému, kteří se v minulosti podíleli na hodnocení přívětivosti systému. Videonávod i obrázkový postup na stažení PDF formulářů v nové verzi je k dispozici v sekci na www.ispop.cz v sekci Manuály.

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2014, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy.

Co přineslo 3. české uživatelské fórum Copernicus?

Ve dnech 10. - 11. června 2014 proběhlo 3. české uživatelské fórum Copernicus, v letošním roce zaměřené na radarová data a navazující služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, se zúčastnilo více než 100 českých i zahraničních účastníků, zejména z Evropské komise, Evropské kosmické agentury a Evropské agentury pro životní prostředí. Akce byla v letošním roce zaštítěna mezinárodní konferencí European Space Solutions.

Srovnání EMAS a ISO 14001

V dubnovém čísle časopisu Journal of Cleaner Production vyšel článek s názvem EMAS a ISO 14001: rozdíly v účinnosti zlepšování environmentálního profilu porovnávající organizace certifikované pouze podle normy ISO 14001 a organizace registrované v systému EMAS. Hlavním ukazatelem byly emise CO2, které byly sledovány u více než 200 italských podniků působících v energeticky náročných odvětvích po dobu tří let.

Novela zákona o ochraně ovzduší – termín pro podání Souhrnné provozní evidence za rok 2013 je 30.6.2014

1. 6. 2014 vešel v platnost zákon č. 87/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší je provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje povinen ohlásit údaje souhrnné provozní evidence za rok 2013 prostřednictvím ISPOP do 30. června 2014. Termín pro údaje hlášené za rok 2014 (podání hlášení v roce 2015) je k 31. 3. 2015. Přesné znění zákona je dostupné na Portálu veřejné správy.

Emise skleníkových plynů EU jsou nejnižší za celou dobu jejich sledování

Emise skleníkových plynů v EU klesají, v roce 2012 se meziročně snížily o 1,3 % na úroveň o 19,2 % nižší než v roce 1990, vyplývá z konečných dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Zásluhou tohoto vývoje je tak EU již velmi blízko splnění cíle tzv. Klimaticko-energetického balíčku, který stanoví pokles emisí o 20 % do roku 2020 ve srovnání s referenčním rokem 1990.

Úprava telefonních čísel CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí oznamuje, že v souvislosti se změnou telefonního operátora dojde od 1. července 2014 k úpravě telefonních linek. Předvolba se změní z 267 225 na 267 125 a linky jednotlivých pracovníků zůstanou zachovány. Telefonní seznam zaměstnanců CENIA je k dispozici na http://www1.cenia.cz/www/kontakty.

Stránky