další instituce resortu ŽP  

CENIA obsadí dvě volné pracovní pozice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá vhodné kandidáty či kandidátky s vysokoškolským vzděláním na obsazení dvou pracovních pozic v úseku informačních služeb. První volnou pozicí je specialista či specialistka na hodnocení životního prostředí v oblasti vodního hospodářství a zemědělství a druhou specialista či specialistka dálkového průzkumu Země pro hodnocení životního prostředí. Podrobné informace o podmínkách, pracovní náplni a benefitech naleznete zde.

Konference Inspirujme se...

CENIA a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pořádají ve dnech 27. – 28. února 2018 již desátý ročník konference Inspirujme se… městy a regiony. Podtitul konference je letos věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace. Data, zpracovaná do formy indikátorů,  umožňují  sledovat posun, rozvoj, změnu; vyhodnocovat nově vzniklé situace. Obce a regiony přitom často využívají i data jiných poskytovatelů. Je jim dobře známo, jak důležité je  data otevřeně  publikovat a průběžně zvyšovat jejich kvalitu. Obce a regiony se navíc stanou i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE.

Výběrové řízení na ředitele či ředitelku CENIA

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové na obsazení místa ředitel/ředitelka CENIA, české informační agentury životního prostředí. Místem výkonu práce je Praha. Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu je 1. duben 2018. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Poptávkové řízení na výběr expertů pro hodnocení auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vyhlašuje poptávkové řízení na výběr expertů, kteří budou zařazeni do seznamu expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje (dále Audity UR) v rámci místní Agendy 21 (MA21).

Obnovení provozu systémů ISPOP a EnviHELP po odstávce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí sděluje, že k 19. 1. 2018 byl obnoven provoz systémů ISPOP a EnviHELP po provozní odstávce. Uživatelům jsou již dostupné funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností i helpdesku.

Nejdůležitější zjištění Zprávy o životním prostředí ČR 2016

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pro Ministerstvo životního prostředí každoročně zpracovává soubor publikací hodnotících životní prostředí. Nejobsáhlejším dokumentem je Zpráva o životním prostředí ČR, která představuje ucelený přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží. Autorský kolektiv CENIA v rámci ohlédnutí za rokem 2017, tedy rokem přípravy a schvalování Zprávy o životním prostředí 2016, připravil jednoduchou vizualizaci těch nejzásadnějších zjištění, které Zpráva o životním prostředí 2016 přinesla. K nahlédnutí po rozkliknutí titulku.

3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si Vás dovoluje pozvat na 3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE, s názvem: „Regionů je mnoho a atraktivita také není jen jedna. Jak ji měřit?“, který se koná 27. února 2018 od 09:00 hod. Více informací spolu s předběžným programem naleznete na www.inspirujmese.cz. Pro bezplatnou účast na akci je nutná registrace: http://www.inspirujmese.cz/cs/content/registrace.

Inspirujme se...městy a regiony

CENIA, česká informační agentura životního prostředí oznamuje, že byla spuštěna registrace na 10. ročník konference Inspirujme se..., tentokrát s podtitulem …městy a regiony. Tradiční česko - slovenská akce proběhne ve dnech 27. a 28. února 2018 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Více informací a registrační formulář naleznete na webové stránce konference.

Odstávka systému ISPOP v lednu 2018

CENIA informuje uživatele systému ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP), že v termínu od pátku 12. 1. 2018  (8:00 hod.) do čtvrtka 18. 1. 2018 nebudou systémy ISPOP a EnviHELP dostupné z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu ISPOP je nezbytné z důvodu změny HW infrastruktury. Během odstávky nebude možné zobrazit webový portál ISPOP www.ispop.cz, nebude možné se přihlásit do neveřejné části ISPOP, stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nového uživatele či subjekt, podat hlášení.  V provozu nebudou ani webové služby – nebude tedy možné zasílat hlášení ani registrace či stahovat hlášení státní správou.
Odstávka ISPOP se dotkne i navazujících systémů, propojených s ISPOP:
•    nebude možné se přihlásit do HNVO (www.hnvo.cz)
•    nebude dostupný portál EnviHELP (helpdesk.cenia.cz)
•    nebude dostupná neveřejná část Registru zařízení

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Projekt na podporu EMAS v České republice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí ukončila 1. fázi projektu na podporu a rozšíření programu EMAS v ČR: ENHANCE- EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy.  Tento projekt byl spuštěn začátkem letošního roku za účasti dalších pěti partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko) a je financován z programu Interreg Europe a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR. Celou tiskovou zprávu naleznete zde.

Stránky